نقاشی و مرمت ایوان و پاسیو

ساخت بالکن شیشه ای, ساخت پاسیو در منزل

نقاشی و مرمت ایوان و پاسیو

بعد از هر سه یا چهار سال لازم است تا نسبت به نقاشی، رنگ آمیزی و مرمت بالکن خود اقدام کنید. با این روش خوردگی ها و آسیب ها را مرمت می کنید و از سوی دیگر ظاهر ایوان را جدید خواهید کرد. کارشناسان نوین خانه در این زمینه در خدمت شما هستند.

نقاشی و مرمت ایوان و پاسیو

 0939-8644179