عایق پنجره, عایق پنجره ها, عایق پنجره دوجداره

عایق پنجره, عایق پنجره ها, عایق پنجره دوجداره

عایق نمودن پنجره ها

1) پنجره عایق 

2) ضخامت پنجره دو جداره 

3) لزوم عایق کردن پنجره

4) مزیت عایق نمودن پنجره ها 

1) پنجره عایق

پنجره عایق به پنجره های گفته می شود که با نام های دیگری نظیر پنجره دوجدارهیا شیشه دوجداره نیز شناسایی می شوند. با عایق نمودن پنجره ها انتقال گرما نسبت به نمونه های فلزی کمتر انجام می گیرد. 

عایق پنجره, عایق پنجره ها, عایق پنجره دوجداره

2) ضخامت پنجره دو جداره 

این پنجره ها معمولا در ضخامت با یکدیگر متفاوت می باشند. برای عایق صوتی یا کاربرد امنیتی طیف متفاوتی از ضخامت شیشه در اختیار شما قرار میگیرد. 

عایق پنجره, عایق پنجره ها, عایق پنجره دوجداره

لینک پیشنهادی نوین خانه : تعویض پنجره های قدیمی با دوجداره بدون تخریب

3) لزوم عایق کردن پنجره 

یکی از مهمترین کاربردهای این پنجره ها در مقابل آلودگی هوا می باشد. خصوصا در شهرهای بزرگ عایق نمودن پنجره ها رایج می باشد. از طرف دیگر به دلیل افزایش چشمگیر قیمت انرژی توجه به سمت عایق نمودن پنجره ها سوق پیدا کرده است. زیرا که شیشه ها و پنجره ها یکی از دلایل بزرگ اتلاف انرژی در هر خانه ای می باشند

عایق پنجره, عایق پنجره ها, عایق پنجره دوجداره

4) مزیت عایق نمودن پنجره ها

– عایق گرما و سرما

– جلوگیری از نفوذ دود و آلودگی هوا

– عایق صوتی

– مقاوم در مقابل پوسیدگی

– متنوع بودن اشکال و طرح ها

عایق پنجره, عایق پنجره ها, عایق پنجره دوجداره

فرم آنلاین نوین خانه و همینطور شماره 09306887871 در اختیار شماست تا مشکلات خود را در این زمینه به نوین خانه گزارش دهید.

عایق پنجره, عایق پنجره ها, عایق پنجره دوجداره

فرم آنلاین نوین خانه و همینطور شماره 09306887871 در اختیار شماست تا مشکلات خود را در این زمینه به نوین خانه گزارش دهید.