پاسیو و ایوان

ایوان و برخی از پاسیوها جز فضای بیرونی خانه شما محسوب می شوند و معمولا مکانی برای جمع شدن اعضای خانواده یا میهمانان شما می باشند. متخصصان نوین خانه با تجربه خود در زمینه های نجاری ،سنگ تراشی ، کاشی کاری و نقاشی می توانند جلوه زیبایی به این محیط ها ببخشند .


  • ساخت بالکن شیشه ای, ساخت پاسیو در منزل

    آیا در این فکرهستید تا فضای جدید و زیبایی به خانه خود اضافه کنید؟ با ساخت ایوان نه تنها زیبایی را به خانه می آورید بلکه فضایی برای استراحت یا لذت بردن از فضای بیرونی و تماشای شهر از منزل خود را ایجاد خواهید کرد.

  • نقاشی بالکن, نقاشی روی دیوار بالکن

    هر دو سه سال یکبار ایوان و پاسیوی شما نیازمند یکسری تعمیرات و نوسازی هایی خواهد بود. می توانید در این زمینه از تیم نوین خانه کمک بگیرید.
 0939-8644179