رفع نشتی لوله آب, رفع نشتی پلیکا

رفع نشتی لوله آب, رفع نشتی پلیکا

رفع نشتی و چکه کردن لوله ها

نشتی و چکه کردن لوله ها در سال بیشتر از 1000 گالون آب به هدر خواهد داد. شاید در منزل شما نیز نشتی لوله ها رخ می دهد اما هنوز متوجه آن نشده اید . 

1- کنتور را چک کنید

نشت های بزرگ در بیشتر موارد توسط کنتور آب قابل شناسایی خواهد بود. 

2- نشت شیر و دوش در حمام

نشت شیر و دوش در حمام معمولا رخ می دهد . کافیست هنگام خروج از حمام شیرآب را محکم نبسته باشید و سبب چکه کردن آن باشید.البته ممکن است شیر یا دوش دچار مشکلی باشد که سریعا باید نسبت به تعمیر شیر آلات اقدام کنید.

رفع نشتی لوله آب, رفع نشتی پلیکا

3-نشت در سرویس بهداشتی

یکی دیگر از مکان هایی که عموما نشتی آب در آن رخ می دهد سرویس بهداتشی می باشد. 

در تمامی موارد فوق و دیگر مکان هایی که احتمال نشتی را تشخیص داده اید باید سریعا با متخصص مربوطه تماس بگیرید. تیم نوین خانه می تواند تعمیر و تعویض انواع شیر آلات و همچنین رفع نشتی لوله کشی را انجام دهد .

رفع نشتی لوله آب, رفع نشتی پلیکا

رفع نشتی لوله آب, رفع نشتی پلیکا

برای آشنایی بیشتر در این خصوص می توانید از طریق شماره  09306887871  تماس حاصل نمایید.