درزگیر کفپوش, درزگیر کف

درزگیر کفپوش, درزگیر کف

درزگیری کف و دیوارها و رفع آثار نشتی

1) نشتی دیوار

2) نم و رطوبت دیوارها

حمام و سرویس بهداشتی از مکان هایی می باشند که به دلیل تماس با رطوبت موجب نم و خرابی و آثار نشتی بر روی سقف و دیوارها خواهد شد.

1) نشتی دیوار

نشت آب ، رطوبت ، ترک ها و اینکونه مسائل برای فضای حمام کاملا طبیعی وامری محتمل است که می توان با رسیدگی و نقاشی آثار آن را از بین برد. 

درزگیر کفپوش, درزگیر کف

2) نم و رطوبت دیوارها

نم دار بودن دیوارها سبب پوسته پوسته شدن آنها و گاهی اوقات افتادن کاشی ها می شود. بنابراین باید نسبت به بازسازی و کنترل نمودن تاسیسات ولوله کشی ها اقدام کنید.

درزگیر کفپوش, درزگیر کف

 اگر تصمیم دارید تا در دیوارهای حمام خود تغییراتی صورت دهید می توانید با نوین خانه تماس بگیرید. برخی از خدمات ما در این زمینه شامل موارد زیر می باشد :

آسیب های رایج بر روی دیوارها

  خراش و ترک های دیوار

  آسیب ناشی از رطوبت

همچنین اگر شما نیز در این حوزه فعالیت دارید می توانید به عضویت تیم نوین خانه درآیید.

درزگیر کفپوش, درزگیر کف

برای آشنایی بیشتر در این خصوص می توانید از طریق شماره  09306887871  تماس حاصل نمایید.