درب ضد سرقت ترک, درب ضد سرقت ایرانی

درب ضد سرقت ترک, درب ضد سرقت ایرانی

درب ضد سرقت


1- قفل درب ضد سرقت
2- درب ضد سرقت ترک ، درب ضد سرقت ایرانی
3- نصب قفل ضد سرقت

همواره یکی از عمده نگرانی ساکنان خانه شکسته شدن درب و ورود سارقان به داخل منازل می باشد. یکی از راه هایی که می توانیم به حفظ بیشتر امنیت خانه و خانواده خود کمک کنیم استفاده از درب ضد سرقت می باشد. اینگونه درب ها شامل بخش های متفاوتی نظیر قفل ، چشمی ، زنجیر و غیره است و انتظار می رود نسبت به درب های معمولی دارای دوام و استحکام بیشتری باشد.

1- قفل درب ضد سرقت

باید توجه داشته باشید که در صورتیکه درب ضد سرقت را قفل نکرده باشید به این معنی که فقط آن را بسته باشید و سایر زبانه های قبل را درگیر نکرده باشید به راحتی سایر درب های قدیمی برای سارقان قابل باز شدن می باشد. بنابراین هنگام ترک خانه خود حتما آن را قفل نمایید و اجازه دهید تا تمامی زبانه ها بسته شوند.

درب ضد سرقت ترک, درب ضد سرقت ایرانی

2- درب ضد سرقت ترک ، درب ضد سرقت ایرانی

تفاوت درب ضد سرقت ترک با درب ضد سرقت ایرانی در کیفیت mdf درب و هم چنین پروفیل و دیگر ابزارهای بر روی درب و هم چنین رنگ درب ضد سرقت می باشد. مدل و شکل ظاهری نیز از دیگر تفاوت این دربهاست. 

درب ضد سرقت ترک, درب ضد سرقت ایرانی

3- نصب قفل ضد سرقت 

درنهایت باید اشاره کنیم که حتی اگر بهترین درب ضد سرقت با بهترین استانداردهای جهانی نیز ساخته شده باشد  بدون نصب قفل ضد سرقت کارایی معادل با کارایی درب های قدیمی و معمولی خواهد داشت.

درب ضد سرقت ترک, درب ضد سرقت ایرانی

منبع: houzz.com

درب ضد سرقت

به منظور تعمیر و نصب درب ضد سرقت می توانید با کارشناسان نوین خانه در ارتباط باشید.