تعمیر پارچه مبل در منزل

تعمیر پارچه مبل در منزل

تعمیر پارچه مبل در منزل

اگر شما نیاز به تعمیر پارچه مبل برای یک تکه و یا قسمت کوچک دارید با این آموزش که برای شما در نظر گرفته ایم کار شما انجام می شود.

تماس های زیادی برای تعمیر پارچه مبل با ما صورت گرفته است که اکثرا برای برطرف کردن پارگی های کوچک بوده است.

آموزش تعمیر پارچه مبل که در این قسمت از سایت نوین خانه برای شما در نظر گرفته ایم فقط برای پارگی های کوچک می باشد.

اگر مبل شما دارای پارگی های بزرگی روی پارچه خود می باشد و یا کار تعمیر پارچه مبل با تعمیر پارگی جزئی برطرف نمی شود.

حتما با کارشناسان و تیم فنی نوین خانه که سابقه بسیار زیادی در تعمیرات مربوط به مبل و تعمیر پارچه مبل دارند تماس بگیرید تا کار شما با هزینه ای مناسب و کمترین زمان ممکن انجام شود.

تعمیر پارچه مبل در منزل

در آموزش تعمیر پارچه مبل در منزل که برای شما در نظر گرفته ایم وسایلی مورد نیاز است که باید آنها را آماده کنید که عبارتند از :

قیچی

چسب

تکه پارچه مبل کمی بزرگتر از پارگی

تکه ای پارچه بزرگتر از پارچه قبلی

میله نازک برای چسب زدن

تعمیر پارچه مبل در منزل

ابتدا برای اینکه بتوانیم به خوبی کار تعمیر پارچه مبل را انجام دهیم اگر پارگی پارچه مبل بصورت نامظم و بریده بریده می باشد.

با استفاده از چاقوی تیز و یا یک قیچی تیز پارگی را تمیز کنید به صورتی که بتوانید پارچه جدیدی که می خواهید جایگزین کنید را دقیقا به اندازه پارگی دربیاورید.

بعد از اینکه پارگی پارچه مبل را تمیز کردید باید دو تکه از پارچه را به صورت زیر آماده کنید.

تعمیر پارچه مبل در منزل

اولین تکه را به عنوان نگهدارنده پارچه مبل باید ببرید و آماده کنید. به این صورت که این پارچه باید از هر طرف حدود یک سانتی متر بزرگتر از پارگی پارچه مبل باشد.

بعد از آمده کردن پارچه نگهدارنده نوبت به پارچه اصلی مبل می رسد. به صورت بسیار دقیق و منظم پارگی پارچه مبل را اندازه گیری کنید.

سپس از پارچه مبل خود که از قبل تهیه کرده اید به میزان اندازه ای که در مرحله قبل گرفته اید بیرون بیاورید.

دقت داشته باشید که پارچه های مبل دارای طرح می باشند و از پارچه ای که تهیه کرده اید به نوعی پارچه جایگزین را بیرون بیاورید که طرح پارچه مبل کاملا حفظ شود.

ایتدا پارچه نگهدارنده را درون پارگی پارچه مبل قرار دهید و از زیر پارچه آنرا کامل صاف کنید به صورتی که از هر طرف پارگی پارچه مبل کاملا از زیر پوشیده شود.

تعمیر پارچه مبل در منزل

دقت داشته باشید که ما برای پارچه نگهدارنده از هر طرف یک سانتی متر بیشتر از پارگی در نظر گرفتیم بنابراین این یک سانتی متر باید زیر پارچه سالم از هر طرف باشد.

سپس دور تا دور پارچه نگهدارنده را با چسب آغشته کنید برای اینکار بهتر است از یک میله فلزی کوچک استفاده کنید.

بعد از آغشته کردن دور تا دور پارچه نگهدارنده به چسب آنرا به پارچه سالم مبل از زیر بچسبانید و چند لحظه نگه دارید تا کاملا چسبیده شود.

بعد از محکم شدن پارچه نگهدارنده به مبل نوبت به چسباندن پارچه اصلی مبل می رسد کامل مرکز پارچه نگهدارنده را به چسب آغشته کنید.

سپس پارچه اصلی مبل را با دقت زیاد بر روی مکان پارگی پارچه مبل قرار دهید و با استفاده از یک کتاب به پارچه جدید فشار وارد کنید و چند لحظه محکم نگه دارید تا محکم شود.

حتما توجه داشته باشید که آموزش تعمیر پارچه مبل در منزل برای پارگی های کوچک می باشد اگر پارگی پارچه مبل شما زیاد می باشد حتما با توین خانه تماس حاصل کنید.

امیدوارم که آموزش تعمیر پارچه مبل در منزل برای شما مفید بوده باشد.

تعمیر پارچه مبل در منزل