خدمات کارخانه ها


 • کارخانه ها

  خدمات نوین خانه در کارخانه ها

  تعمیرات و نگهداری ،خدماتی که می توانید به آن اطمینان کنید.

  افراد نوین خانه همگی با تجربه های بالای خود و مهارت بالا در حرفه ی تخصصی خود ، آمادگی اراته هرگونه خدمات به شما را دارا می باشند. کارخانه شما به شیوه ای اثربخش و با عملکرد قابل قبول در سطح مناسب قرار گرفته و ادامه خواهد داد.

  خدماتی که تیم نوین خانه برای شما عزیزان ارائه مینماید شامل موارد زیر می باشد

    ساخت، نصب، تعمیر درب

    خدمات کاشی کاری و کف ساختمان

    خدمات تیغه کشی و بازسازی دیوارها و ستونها

    نصب و تعمیر سرویس های بهداشتی ساختمان

    خدمات رنگ و نقاشی

    نصب و تعمیر حفاظ ها

  و ...

  زمانی که صحبت از تعمیرات و نگهداری موارد ساختمانی به میان می آید ، متخصصان نوین خانه در حرفه ای تخصصی خود حرف اول را خواهند زد. فارغ از نوع پروژه درخواستی شما و بزرگی و کوچکی آن، شما همواره می توانید بر روی تیم نوین خانه حساب ویژه باز کنید.

  همین امروز با شماره 88487933-021  تماس بگیرید یا فرم آنلاین نوین خانه را تکمیل کنید.

   




 0939-8644179