کارخانه ها

خدمات نوین خانه در کارخانه ها

تعمیرات و نگهداری ،خدماتی که می توانید به آن اطمینان کنید.

افراد نوین خانه همگی با تجربه های بالای خود و مهارت بالا در حرفه ی تخصصی خود ، آمادگی اراته هرگونه خدمات به شما را دارا می باشند. کارخانه شما به شیوه ای اثربخش و با عملکرد قابل قبول در سطح مناسب قرار گرفته و ادامه خواهد داد.

خدماتی که تیم نوین خانه برای شما عزیزان ارائه مینماید شامل موارد زیر می باشد

  ساخت، نصب، تعمیر درب

  خدمات کاشی کاری و کف ساختمان

  خدمات تیغه کشی و بازسازی دیوارها و ستونها

  نصب و تعمیر سرویس های بهداشتی ساختمان

  خدمات رنگ و نقاشی

  نصب و تعمیر حفاظ ها

و …

زمانی که صحبت از تعمیرات و نگهداری موارد ساختمانی به میان می آید ، متخصصان نوین خانه در حرفه ای تخصصی خود حرف اول را خواهند زد. فارغ از نوع پروژه درخواستی شما و بزرگی و کوچکی آن، شما همواره می توانید بر روی تیم نوین خانه حساب ویژه باز کنید.

همین امروز با شماره 88487933-021  تماس بگیرید یا فرم آنلاین نوین خانه را تکمیل کنید.