واحد های دولتی و شهرداری

خدمات نوین خانه برای موسسات دولتی و شهرداری

خدمات حرفه ای که می توانید به آن اعتماد کنید.

برای موسسات دولتی و شهرداری داشتن جلوه ای پاکیزه ، سازماندهی شده و با امنیت بسیار حائز اهمیت می باشد. متخصصان نوین خانه شما را در این امر یاری می رسانند. تعمیر هرگونه خرابی و مشکل در روشنایی ساختمان، بازسازی و تعمیر تیغه ها و ستون های ساختمان و هر گونه خدمات دیگر توسط نوین خانه ارائه می گردد.

در ادامه به برخی از خدمات و سرویسهای ارائه شده توسط نوین خانه اشاره می گردد :

  ساخت، نصب، تعمیر درب

  خدمات کاشی کاری و کف ساختمان

  خدمات تیغه کشی و بازسازی دیوارها و ستونها

  نصب و تعمیر سرویس های بهداشتی ساختمان

  خدمات رنگ و نقاشی

  خدمات نجاری

  نصب و تعمیر حفاظها

و …

خدمات مربوط به تعمیرات یا نگهداری ساختمان را با یک تماس دریافت نمایید. شماره تلفن ما 88487933-021  همچنین می توانید فرم آنلاین ما راتکمیل و ارسال نمایید.