خدمات واحد های دولتی و شهرداری


 • واحد های دولتی و شهرداری

  خدمات نوین خانه برای موسسات دولتی و شهرداری

  خدمات حرفه ای که می توانید به آن اعتماد کنید.

  برای موسسات دولتی و شهرداری داشتن جلوه ای پاکیزه ، سازماندهی شده و با امنیت بسیار حائز اهمیت می باشد. متخصصان نوین خانه شما را در این امر یاری می رسانند. تعمیر هرگونه خرابی و مشکل در روشنایی ساختمان، بازسازی و تعمیر تیغه ها و ستون های ساختمان و هر گونه خدمات دیگر توسط نوین خانه ارائه می گردد.

  در ادامه به برخی از خدمات و سرویسهای ارائه شده توسط نوین خانه اشاره می گردد :

    ساخت، نصب، تعمیر درب

    خدمات کاشی کاری و کف ساختمان

    خدمات تیغه کشی و بازسازی دیوارها و ستونها

    نصب و تعمیر سرویس های بهداشتی ساختمان

    خدمات رنگ و نقاشی

    خدمات نجاری

    نصب و تعمیر حفاظها

  و ...

  خدمات مربوط به تعمیرات یا نگهداری ساختمان را با یک تماس دریافت نمایید. شماره تلفن ما 88487933-021  همچنین می توانید فرم آنلاین ما راتکمیل و ارسال نمایید.
 0939-8644179