دایره رنگ راهی مناسب برای انتخاب ترکیب درست رنگی

دایره رنگ راهی مناسب برای انتخاب ترکیب درست رنگی

انتخاب ترکیب درست رنگی

انتخاب ترکیب درست رنگی

دایره رنگ یکی از ابزارهای اولیه در انتخاب ترکیب رنگ خصوصا برای مبتدیان می باشد. این دایره به عنوان راهنمایی برای انتخاب رنگ ها عمل می کند . در ادامه پایه ای ترین و رایج ترین استراتژی ها در کنار نکاتی جهت استفاده درست از این دایره رنگ شرح داده می شود.

دایره رنگ پایه

دایره رنگ کلاسیک از 12 رنگ متفاوت تشکیل شده است . یک نیمه از رنگ های سرد و نیمه دیگرآن رنگهای گرم را شامل می شود. در کنار این تقسیم بندی نوع دیگری از تقسیم بندی بدین شرح است. 1) رنگهای اصلی( دسته اول ) 2) رنگهای ثانویه (دسته دوم) 3) رنگهای دسته سوم

ترکیب درست رنگی

رنگ های دسته اول آن رنگ هایی می باشند که توسط دیگر رنگها قابل ایجاد نیستند.
رنگ های دسته دوم آنهایی هستند که با ترکیب دو رنگ اصلی به وجود می آیند که به رنگ های بنفش، سبز یا نارنجی ختم می شود.
رنگ های دسته سوم نیز آن رنگهایی می باشند که ازترکیب یک رنگ اصلی و یک رنگ ثانویه به دست می آیند.
سایه ها ، زمینه های رنگی
در خانواده هر رنگی گستره متفاوتی از سایه روشن ها و تم های مختلفی وجود دارد

ترکیب درست رنگی

حال می خواهیم استراتژی های رنگی را در خانه خود به کار ببریم
استراتژی اول : استفاده از تک رنگ

ترکیب درست رنگی

برای مثال در تصویر زیر از سایه ها و زمینه های مربوط به یک رنگ در خانه و فضای اتاق استفاده شده است که تاثیر گذاری خوبی ایجاد کرده است.

انتخاب ترکیب درست رنگی

استفاده از این استراتژی برای کسانی توصیه می شود که می خواهند ترکیب رنگهای خوبی داشته باشند اما به گونه ای نباشد که حس شلوغی و درهم برهم به آنها دست بدهد. چشم به راحتی در بخش های مختلف اتاق می چرخد و تمایز رنگ به خوبی مشخص می باشد. اگرچه استفاده از رنگ های متفاوت عمق و تاثیر بیشتری به فضا می دهد.

انتخاب ترکیب درست رنگی

استراتژی دوم : رنگ های مشابه

انتخاب ترکیب درست رنگی

از دو یا تعداد بیشتری رنگ استفاده نمایید که در دایره رنگی پشت سر هم واقع شده اند و به این ترتیب می توان یک ترکیب مشابه به وجود اورد.

انتخاب ترکیب درست رنگی

در این حالت نیز مانند حالت قبل یک هارمونی و سازگاری رنگی در چشم بیننده ایجاد می گردد.

انتخاب ترکیب درست رنگی
انتخاب ترکیب درست رنگی

استراتژی سوم : رنگ های مکمل

در این استراتژی از رنگ هایی استفاده می شود که در دایره رنگ دقیقا دو قطب مخالف یکدیگر می باشند.

انتخاب ترکیب درست رنگی

تضادی که به واسطه این رنگها ایجاد می گردد سبب جالبتر شدن و در عین حال پر انرژی تر شدن اتاق می گردد.

انتخاب ترکیب درست رنگی

استراتژی چهارم: رنگ های سه گانه

انتخاب ترکیب درست رنگی

رنگ های سه گانه همانطور که در تصویر فوق می بینید در سه راس یک مثلث قرار می گیرند.

انتخاب ترکیب درست رنگی

استفاده از این استراتژی هم نوعی انرژی و زیبایی خاصی را ایجاد می نماید. توازن ظریفی در رنگهای استفاده شده هم دیده می شود.

انتخاب ترکیب درست رنگی

استراتژی پنجم : رنگهای مکمل دو بخشی
در این روش رنگ اول را انتخاب می کنیم و در سمت دیگر دایره دو رنگی که در کنار رنگ متضاد آن است را دو راس مثلث قرار میدهیم

انتخاب ترکیب درست رنگی

در تصویر زیر می توانید رنگ های انتخاب شده را با توج به الگوی بالا مشاهده کنید.

انتخاب ترکیب درست رنگی

نمونه ای دیگر از این استراتژی را در تصویر زیر مشاهده می نمایید.

انتخاب ترکیب درست رنگی

تکلیف با رنگ های خنثی چیست؟


رنگ های خنثی مانند خاکستری ، مشکی ، سفید و قهوه ای جز مهمی از هر رنگ محسوب می شوند. اکر شما تعداد زیادی رنگ روشن در اختیار دارید با اضافه نمودن رنگ های خنثی می توانید توازن لازم در رنگ ها را برقرار نمایید. مثلا با استفاده از این رنگ های خنثی به پر رنگ تر یا کم رنگ تر شدن رنگ اصلی کمک می کنید.
مسلما چیزهای زیادی است که باید در مورد رنگ ها بدانید اما در این مقاله سعی شد تا از موارد پایه ای و اولیه از دنیای رنگ ها و چگونگی استفاده از آن ها در زیباتر کردن دکوراسیون خانه خود بهره ببرید. بهترین راه یادگیری هم تمرین این استراتژی هاست پس دست به کار شوید.

لینک پیشنهادی : نقاشی ساختمان


منبع : https://www.apartmenttherapy.com/the-color-wheel-your-guide-to-choosing-perfect-paint-schemes-202653

انتخاب ترکیب درست رنگی