نحوه حذف و تعویض پنجره های قدیمی

نحوه-حذف-و-تعویض-پنجره-های-قدیمی3

تعویض پنجره ­های قدیمی

با استفاده از ابزار های نجاری، تعویض پنجره های قدیمی را انجام دهید. یا به عبارت دیگر می‌توانید چارچوب پنجره های قدیمی یا پنجره های قدیمی را از داخل خانه، بدون از بین بردن فرم پوشش داخلی و یا خارجی نصب (تعویض) کنید.

نحوه حذف و تعویض پنجره های قدیمی
نحوه حذف و تعویض پنجره های قدیمی

اگر ابزار های مناسبی دارید و نکات خوبی را می ‌دانید، نصب کردن پنجره برایتان به سادگی انجام یک پروژه آخرهفته­ ای خواهد بود.

فرقی نمی‌کند که می‌خواهید پنجره آسیب‌ دیده ­ای را تعویض کنید یا فقط منظره جدیدی برای دیدن می‌خواهید، ما به شما نشان می‌دهیم که چطور بدون کمک یک متخصص، نتایج دلخواهتان را به دست آورید. مراحل زیر را بررسی کرده و همین امروز کار را شروع کنید.

نصب کردن یک پنجره تنها زمانی موثر خواهد بود که پنجره جایگزین، درست به همان اندازه و شکل پنجره قدیمی باشد و محل نصب پنجره نیز مربع شکل باشد. برای تعیین مربع شکل بودن محل نصب پنجره، آن را به طور مورب (از گوشه بالا در سمت چپ تا گوشه پایین سمت راست) و سپس طرف دیگر (از گوشه بالا در سمت راست تا گوشه پایین سمت چپ) اندازه‌ گیری کنید. اگردهانه مربع شکل باشد، دو اندازه‌ گیری یکسان خواهند بود (حدوداً 4.5 سانتی متر). نصب صحیح پنجره با کمترین میزان انحراف مربع می­تواند از درست جا نیفتادن قاب پنجره و در نتیجه درز کردن هوا جلوگیری کند . در غیر اینصورت شما مجبور به پرداخت حواله ها و قبض های سنگین خواهید شد.

به چه وسایلی نیاز دارید:

ابزارها

کاتر، دیلم، انبردست، چکش، تراز، تلمبه بتونه زنی، قلم مو، مته و سرمته، انبردست قابل تنظیم، اره برقی، اره دستی

مواد

چارچوب پنجره جایگزین، میخ، بتونه، بتونه چوب، رنگ

اندازه گیری پنجره

نحوه حذف و تعویض پنجره های قدیمی
نحوه حذف و تعویض پنجره های قدیمی

نصب موفق و دانستن اندازه مناسب پنجره جایگزین، با اندازه ­گیری دقیق محل نصب ممکن خواهد شد. با اندازه‌ گیری فواصل بین چپ و راست در بالا، وسط و پایین پنجره شروع کنید؛ کوتاه‌ترین این سه اندازه‌ گیری پهنای پنجره است. پس از آن، فاصله بین تیر عمودی و تیر پایه در سمت چپ، وسط و سمت راست پنجره را اندازه‌ گیری کنید؛ کوتاه‌ ترین این سه اندازه‌ گیری ارتفاع پنجره است.

برداشتن حاشیه و یراق پنجره های قدیمی

نحوه حذف و تعویض پنجره های قدیمی
نحوه حذف و تعویض پنجره های قدیمی

در جایی که هر قطعه از حاشیه با قاب پنجره موجود بهم می­رسند را علامت بزنید. علامت­ گذاری باعث می­شود تا از جدا شدن درز چوب هنگام برداشتن قطعات حاشیه جلوگیری شود. دیلمی صاف را پشت حاشیه قرار داده و قطعات را بردارید. مقاله انواع قاب پنجره دوجداره را مطالعه کنید.

سپس، یراق پنجره را در نظر گرفته و با انبردست به آرامی بکشید و یراق را شل کنید. برای استفاده آتی کنار بگذارید.

اگر می‌خواهید حاشیه­ های اطراف پنچره را نیز حذف کنید، از یک کاتر برای برش رنگ یا بتونه حاشیه داخلی و دیوار استفاده کنید. از یک دیلم صاف و تکه‌ ای چوب برای برداشتن نوار حاشیه استفاده کنید. اگر قصد دارید دوباره  از نوار حاشیه استفاده کنید، از انبردست قابل تنظیم برای برداشتن پیچ‌ ها استفاده کنید.

نکته: پس از برداشتن یراق یا دیگر قطعات حاشیه، از انبردست برای کشیدن میخ از پشت قطعه استفاده کنید. انجام این کار احتمال جدا شدن یا شکستگی قطعه را کاهش می‌دهد.

برداشتن نوار تیر عمودی پنجره های قدیمی

نحوه حذف و تعویض پنجره های قدیمی
نحوه حذف و تعویض پنجره های قدیمی

نوار دور قاب پنجره را 15 تا 20 سانت به بالا بکشید، سپس نوار تیر عمودی قدیمی را با دیلم بلند کنید. همین مراحل را با نوار بالایی نیز تکرار کنید.

نوار تیر عمودی را تا 90 درجه خم کنید. با نوار بالایی نیز این مرحله را تکرار کنید و تیر عمودی را تا نزدیکی نوار دور قاب بیاورید.

بیرون آوردن پنجره های قدیمی

نحوه حذف و تعویض پنجره های قدیمی
نحوه حذف و تعویض پنجره های قدیمی

نوار دور قاب و تیر چوبی قدیمی را بصورت یکپارچه خارج کنید. برای جدا کردن پنجره‌ های بزرگ‌ تر به کمک نیاز خواهید داشت.

با حضور دستیاری که بیرون از پنجره ایستاده و پنجره را می‌گیرد، شروع به دیلم کاری کنید. شاید لازم باشد که نوار تیر عمودی را با چکش بزنید. وقتی پنجره شل و آماده سقوط شد، بیرون بروید تا به درآوردن پنجره از جایش کمک کنید.

از تکنیک‌ های مناسب  بلند کردن استفاده کنید تا از آسیب‌ دیدن کمر جلوگیری شود. مطالعه مقاله تعویض پنجره قدیمی بدون تخریب را به شما توصیه می کنیم.

نوار تیر عمودی جدید پنجره را نصب کنید

نحوه حذف و تعویض پنجره های قدیمی
نحوه حذف و تعویض پنجره های قدیمی

در فاصله تقریبا هر 10 سانت در کنار نوار تیر عمودی بستی وصل کنید. قبل از محکم کردن بست مطمئن شوید که در جای درست قرار گرفته باشد.

نوار تیر عمودی را به نوار بست وصل کنید. هر نوار باید درست در جای خودش قرار گیرد.

قاب پنجره جدید را قرار دهید

نحوه حذف و تعویض پنجره های قدیمی
نحوه حذف و تعویض پنجره های قدیمی

قاب بالایی پنجره را در شیار خارجی تیر عمودی قرار دهید. قاب را باز و بسته کنید تا مطمئن شوید که به راحتی باز و بسته می شود یا نه. قاب پایینی را در شیار داخلی قرار داده و امتحان کنید که درست باز و بسته شود.

یراق های پنجره جدید را نصب کنید

نحوه حذف و تعویض پنجره های قدیمی
نحوه حذف و تعویض پنجره های قدیمی

یراق ها را دوباره نصب کنید. میخ ها را زیر سطح چوبی بکوبید. سوراخ ها را با بتونه چوب بپوشانید و با رنگ مخفی کنید.

یراق های داخلی را نصب کنید. میخ ها را کوبیده و سوراخ ها را با بتونه چوب بپوشانید. درزها را بتونه کنید و با رنگ مخفی کنید.

نحوه حذف پنجره های قدیمی

قاب داخلی پنجره های قدیمی را خارج کنید

نحوه حذف و تعویض پنجره های قدیمی
نحوه حذف و تعویض پنجره های قدیمی

از یک کاتر برای برش رنگ یا بتونه میان قاب داخلی و دیوار استفاده کنید. از یک دیلم صاف و تکه‌ ای چوب برای برداشتن قاب استفاده کنید.

اگر قصد دارید از قاب پنجره دوباره استفاده کنید، از انبردست قابل تنظیم برای درآوردن پیچ‌ ها استفاده کنید.

وزنه های قاب پنجره های قدیمی را خارج کنید

نحوه حذف و تعویض پنجره های قدیمی
نحوه حذف و تعویض پنجره های قدیمی

اگر پنجره ای چوبی و قدیمی با وزنه‌ درون قاب دارید، طناب و یا زنجیرهای آن را عقب بکشید و آن‌ وزنه ها یی را که به قاب پایینی پنجره متصل هستند، ببرید. قاب بالایی را پایین کشیده و همین کار را بکنید. وزنه های درون قاب را بردارید.

تزئینات خارجی پنجره های قدیمی را حذف کنید

نحوه حذف و تعویض پنجره های قدیمی
نحوه حذف و تعویض پنجره های قدیمی

در نمای بیرونی، بتونه های اطراف نما را بکنید و اگر پنجره با مهره و پیچ بسته شده است با دیلم قاب تزیینی را خارج کنید.

قرنیز پایینی پنجره های قدیمی و پایه آن را خارج کنید

نحوه حذف و تعویض پنجره های قدیمی
نحوه حذف و تعویض پنجره های قدیمی

قرنیز پنجره را با دیلم بکنید. شاید بهتر باشد تا میخ­ ها را  از جایشان در بیاورید (مرحله بعد را ببینید). همچنین پایه قرنیز را که درست زیر قرنیز بر روی دیوار قرار دارد را بکنید.

 میخ­های قاب پنجره های قدیمی را با اره ببرید

نحوه حذف و تعویض پنجره های قدیمی
نحوه حذف و تعویض پنجره های قدیمی

میخ­ هایی را که به چارچوب خانه متصل است را ببرید. یک اره برقی به بهترین شکل این کار را انجام می دهد اما شما میتوانید از اره دستی نیز استفاده کنید. یا با چکش به میله میخ بکوبید و میخ را بشکنید.

عایق کاری و قاب پنجره های قدیمی را خارج کنید

نحوه حذف و تعویض پنجره های قدیمی
نحوه حذف و تعویض پنجره های قدیمی

عایق­ کاری ­ها و هر مانع دیگری را بردارید و مطمئن شوید که تمام میخ­ ها را خارج کرده­ اید. یکی از قاب­ ها یا هر دو قاب بالایی و پایینی را درآورید.

 پنجره های قدیمی را خارج کنید

نحوه حذف و تعویض پنجره های قدیمی
نحوه حذف و تعویض پنجره های قدیمی

با کمک فردی که بیرون پنجره ایستاده است تا پنجره را بگیرد، شروع کنید تا با دیلم پنجره را به بیرون هدایت کنید. شاید نیاز شود تا محل اتصالات را با چکش بکوبید. زمانی که پنجره شل شد و تقریبا از جای خود درآمد، به بیرون خانه بروید و با کمک هم پنجره را بیرون بکشید.

منبع : https://www.bhg.com

موضوع : تعویض پنجره های قدیمی