پاسیو و ایوان

تعمیر ، ساخت ، بتونه کاری ، درزگیری و ...

ایوان و برخی از پاسیوها جز فضای بیرونی خانه شما محسوب می شوند و معمولا مکانی برای جمع شدن اعضای خانواده یا میهمانان شما می باشند. متخصصان نوین خانه با تجربه خود در زمینه های نجاری ،سنگ تراشی ، کاشی کاری و نقاشی می توانند جلوه زیبایی به این محیط ها ببخشند .

پاسیو-و-ایوان-

جدیدترین پروژه های انجام شده

  • پلی یورتان خلیج فارس

  • عایق پلی یورتان

  • پلی یورتان

خدمات ویژه

متخصصان ما چه کاری برای بهبود خانه شما انجام می دهند؟

تمامی خدمات
سخن روز : من اندیشه خود را در معرض این فکر مسخره رندانه قرار نمی دهم که هرچه بر سر آدمی می آید ، خیر و صلاح اوست ، بلکه بر آنم که هر کسی از پیشامد به بهترین وجه استفاده کند ، مانند انسان خوب و فرزانه ای عمل کرده است . کمبرلند بعدی