دیوار ها

نصب ، تعمیر ، نقاشی و ...

هیچ منظره ای مانند وجود حفره هایی بر روی دیوارها ظاهر خانه را نازیبا نمی کند. هم چنین در بسیاری از موارد ممکن است تغییر در ظاهر دیوارها و ستون ها و همینطور کشیدن تیغه های مناسب در بخش هایی از خانه به هر چه بهتر نمودن جلوه خانه کمک شایانی کند. پس با تیم نوین خانه تماس بگیرید

دیوار-ها

جدیدترین پروژه های انجام شده

  • پلی یورتان خلیج فارس

  • عایق پلی یورتان

  • پلی یورتان

خدمات ویژه

متخصصان ما چه کاری برای بهبود خانه شما انجام می دهند؟

تمامی خدمات