خدمات الکترونیکی

نصب ، تعمیر ، تعویض و ...

خانه شما در مواقع متعددی نیازمند سیم کشی و خدمات الکترونیک در اجزای مختلف می باشد. می توانید بر روی افراد نوین خانه در چنین شرایطی حساب کنید. افراد حرفه ای نوین خانه مشکلات الکترونیک شامل تعویض و فیکس نمودن روشنایی، مشکلات ناشی از سوییچ ها و کلید و پریزها و همینطور چراغ های دیمر و دیگر انواع روشنایی ها را برطرف خواهند نمود.

خدمات-الکترونیکی

جدیدترین پروژه های انجام شده

  • پلی یورتان خلیج فارس

  • عایق پلی یورتان

  • پلی یورتان

خدمات ویژه

متخصصان ما چه کاری برای بهبود خانه شما انجام می دهند؟

تمامی خدمات