تعمیر و نگهداری

سرویس بهداشتی ، کاشی کاری ، تیغه کشی و ...

زمانیکه وسیله ای می شکند یا ترک برمیدارد آن را تعمیر و فیکس می کنیم. می دانیم که اگر تجهیزات و وسایل خانه دچار مشکل شود مجبور خواهید بود تا زمان بسیاری را صرف کرده ، وسیله جدیدی خریداری کنید و جایگزین آن نمایید که این کار با پرداخت هزینه زیادی همراه خواهد بود.کارشناسان حرفه ای ما به شما کمک می کنند تا با تعمیر همان وسیله فعلی در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنید. تنها با یک تماس قادرید هر آنچه نیاز به تعمیرات دارد را به دست افراد با تجربه نوین خانه بسپارید.

تعمیر-و-نگهداری

جدیدترین پروژه های انجام شده

  • پلی یورتان خلیج فارس

  • عایق پلی یورتان

  • پلی یورتان

خدمات ویژه

متخصصان ما چه کاری برای بهبود خانه شما انجام می دهند؟

تمامی خدمات
سخن روز : اگر برای رسیدن به آرزوهای خویش زور گویی پیشه کنیم ، پس از چندی کسانی را در برابرمان خواهیم دید که دیگر زورمان به آنها نمی رسد . ارد بزرگ بعدی