بازسازی و نوسازی

آشپزخانه ، حمام ، انباری و ...

کارشناسان با تجربه و ماهر نوین خانه به شما در بازسازی و نوسازی هر بخشی از منزل شما یاری خواهند رساند. اگر به کفپوش جدید نیاز دارید ، قصد دارید تا پنجره جدیدی نصب کنید و ... می توانید بر روی تیم نوین خانه حساب باز کنید.

بازسازی-و-نوسازی

جدیدترین پروژه های انجام شده

  • پلی یورتان خلیج فارس

  • عایق پلی یورتان

  • پلی یورتان

خدمات ویژه

متخصصان ما چه کاری برای بهبود خانه شما انجام می دهند؟

تمامی خدمات