ایمنی خانه

خیلی از قسمت های خانه ممکن است در طول زمان کارایی سابق را نداشته باشند و یا اینکه نیاز به حفاظ و نگهدارنده هایی در برخی از بخشها احساس می شود. خصوصا زمانیکه کودک یا سالمندی در خانه دارید این موضوع اهمیت دوچندانی می یابد. دراین مورد می توانید از مهارت وتجربه تیم نوین خانه بهره ببرید.

خدمات آشپزخانه

خدمات اتاق نشیمن

خدمات اتاق خواب

خدمات دفتر کار

خدمات پارکینگ

خدمات انباری

خدمات حمام

خدمات بام

خدمات درب ها

خدمات فضای سبز

خدمات کاشی کاری

خدمات دیوار ها

خدمات پنجره ها

خدمات مونتاژ

خدمات لوله کشی

خدمات خدمات الکترونیکی

خدمات نجاری

خدمات محوطه سازی

خدمات تعمیر و نگهداری

خدمات نصب

خدمات ایمنی خانه

خدمات بازسازی و نوسازی

خدمات پاسیو و ایوان

خدمات درب چوبی
 0939-8644179